Wanneer word je liefst telefonisch gecontacteerd?
ORPEA Belgium, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1037 Alsembergsesteenweg, 1180 Ukkel, is verantwoordelijk voor deze verwerking, die tot doel heeft het beheer van de zoektocht naar een woonzorgcentrum of Assistentiewoning in ORPEA die aan uw behoeften is aangepast, met inachtneming van de verzameling van uw toestemming.
De gegevens die wij over u verwerken zijn de gegevens die het mogelijk maken u te identificeren (uw naam, uw voornaam, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw specifieke vragen of wensen).
Uw gegevens worden tot 5 jaar vanaf de datum dat u uw zoektocht naar een ORPEA-woonzorgcentrum of ORPEA Assistentiewoning begint. Op het einde van deze periode worden zij geanonimiseerd gearchiveerd.
De ontvangers van uw gegevens zijn enkel de personen die daartoe gemachtigd zijn uit hoofde van hun functie binnen ORPEA Belgium, namelijk: de sales team, de regiodirecteurs, de directeurs van de residenties alsook de communicatiedienst van de hoofdzetel van ORPEA Belgium.
U hebt het recht van toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben, om deze te laten corrigeren, wissen of overdragen, of om de verwerking ervan te beperken. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
U mag deze rechten uitoefenen bij de Functionaris gegevensbescherming (DPO) van ORPEA Belgium door een e-mail te sturen naar dpo.be@orpea.net of per post op het volgende adres: ORPEA Belgium, Functionaris gegevensbescherming (DPO), Alsembergsesteenweg 1037, 1180 Ukkel.