Onze engagementen als maatschappelijk verantwoorde onderneming

De missie van de Groep ORPEA is het dagelijks ondersteunen van kwetsbare mensen. De stijging van de levensverwachting en de toename van het aantal neurodegeneratieve ziekten vergroten het maatschappelijke belang van deze missie. De Groep ORPEA is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en maakt van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een van de strategische prioriteiten van de groep. In dit perspectief bewijst de oprichting van een Comité voor MVO en Innovatie op het niveau van de Raad van Bestuur, dat de Groep zich nog meer wil inzetten op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is ook in deze context dat ORPEA in 2020 is toegetreden tot het Global Compact van de Verenigde Naties.

Door haar missie bevindt ORPEA zich in het centrum van een ecosysteem dat ten dienste staat van mensen: 

Orpea Group's Eco System
  • met (patiënten en) bewoners/residenten door hen te omringen met zorg en ondersteuning, volgens de kernwaarden van de Groep: nederigheid, welwillendheid, loyaliteit en professionalisme; 
  • met werknemers door hen in staat te stellen zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen; 
  • met partners door duurzame en verantwoorde partnerschappen op te bouwen; 
  • met haar residenties, die bewust zijn van hun milieu-impact; 
  • met lokale gemeenschappen door banden te smeden en samen te werken om de buurt of regio inclusiever en meer ondersteunend te maken. 

Een open, levendig en communicatief ecosysteem, dat interacties en interconnecties met alle belanghebbenden op alle niveaus, van lokaal tot mondiaal, faciliteert. Op deze manier herbevestigt ORPEA haar engagementen ten aanzien van haar belanghebbenden, die tot uiting komen in beleidslijnen, actieplannen en doelstellingen die lokaal waargemaakt worden.

"Orpea voert al meer dan 30 jaar een missie uit op het vlak van zorgverlening. Dit hangt nauw samen met de zorg voor ons milieu. Het beheersen van de impact van onze activiteiten op het klimaat en de natuur is dan ook meer dan een uitdaging, het is een vanzelfsprekende en absolute noodzaak. Op die manier versterkt de groep haar engagement inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.”
Yves Le Masne, CEO Orpea Group