Nora El Azzouzi

Mijn taken bestaan uit de organisatie, de coördinatie en de supervisie van het woonzorgcentrum. Ik volg de procedures en de richtlijnen van de directie op en zorg ervoor dat alles op wieltjes loopt.

Ik wil eerst en vooral alle betrokkenen van de Orpea groep bedanken voor de erkenning als ‘Team Leader van het jaar’ alsook mijn volledig team voor hun vertrouwen. Het is immers als team dat we successen boeken.

Mijn functie bestaat uit 3 belangrijke pijlers: de bezettingsgraad, de opvolging van de facturen en de reputatie.

Waarom deze 3 aspecten?

Een goede bezettingsgraad is cruciaal om het voortbestaan van het woonzorgcentrum te waarborgen. Daarvoor zetten wij sterk in op duidelijke antwoorden op aanvragen en organiseren wij geleide bezoeken om ons woonzorgcentrum en de professionele dienstverlening in de schijnwerpers te zetten.

Wij volgen de facturen van de bewoners en van de mutualiteiten nauwkeurig op en versturen deze tijdig. Een goede financiële opvolging is belangrijk om de cashflow te waarborgen.

Daarnaast werken wij aan de reputatie van ons woonzorgcentrum. Een hartelijke ontvangst en een familiale sfeer staan hierbij centraal. 

Door iedere dag met ouderen te werken, word ik ook als mens verrijkt. Ik heb het voorrecht om bijzondere banden op te bouwen en fijne uitwisselingen mee te maken.

Voor mij is het erg belangrijk om te luisteren naar de bewoners en er zeker van te zijn dat het goed gaat met hen.

Mijn visie op begeleiding?

Levensvreugde brengen en verder kijken dan de ziektes en de pijn.

Een leader moet er dus voor zorgen dat zijn of haar team vertrouwen krijgt: hij of zij moet het voorbeeld geven, beloftes nakomen, doen wat hij of zij zegt, zeggen wat hij of zij doet, de medewerkers ondersteunen, zelfs in het geval van fouten, hen aandacht en erkenning geven.

Wat voor mij de mooiste erkenning is? Een glimlach zien verschijnen op het gezicht van onze bewoners en onze medewerkers.