Wat krijg je in de plaats?

Je komt terecht in een werkomgeving waar alles draait om mensen en convivialiteit. Waar je inzet wordt beantwoord met warmte en dankbaarheid. Waar je volop de kans krijgt om je persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. En waar je desgewenst kan doorgroeien naar een ruimere verantwoordelijkheid.

Je professionele inzet wordt gehonoreerd met een marktconforme verloning, inclusief hospitalisatieverzekering, een woon-werkvergoeding en een automatische aansluiting op het Benefits@work-portaal. Je zal een vervangingscontract krijgen.

Wat ga je precies doen?

De logopedist(e) biedt een individuele opvang aan de bewoners voor de revalidatie van de spraakstoornissen, met inachtneming van de ethische en deontologische regels.

Hij/Zij komt eveneens tussen bij patiënten met slikstoornissen.

  • Opvang en informatie van de bewoner en zijn omgeving inzake zorgverstrekking
  • Inzamelen van informatie en zorgdemarche: evalueren van de capaciteiten, het onvermogen of de gebreken van de bewoners, alsmede van de persoonlijke en omgevingsgebonden factoren teneinde hun autonomiegraad te bepalen, uitwerken van een logopedische demarche met doelstellingen en een programma met therapeutische activiteiten, …
  • Therapeutische activiteiten: plannen, uitvoeren en leiden van mondmotorische en articulatie oefeningen, leiden van taalbegrips- en taalproductie-oefeningen, uitwerken van een therapie, …
  • Omgeving, opvoeding en advies: de bewoner en zijn omgeving opvoeden en adviseren aangaande het gebruik en de bewaring van zijn oorapparaten, …
  • Organisatie van de activiteiten en van de zorgverstrekking: organiseren en plannen van de activiteiten, ondersteuning bieden bij het teamwerk en samenwerken met de andere partners, …
  • Controle en beheer van het materieel en de producten: toezien op de hygiëne en de ontsmetting van het logopediematerieel, opbergen van het materieel en waken over zijn onderhoud en zijn goede werking, …

Wat heb je allemaal in je mars?

De logopedist(e) moet in het bezit zijn van een diploma in logopedie.

Hij/Zij moet bovendien over een Visum beschikken dat uitgereikt werd door de FOD Volksgezondheid.

  • U hebt zin voor verantwoordelijkheid en werkt graag binnen een multidisciplinair team
  • U bent dynamiek en u neemt graag initiatieven
  • U bent empatisch en professioneel ingesteld en hecht veel waarde aan het bieden van een kwaliteitsvolle zorg en een warme opvang voor onze bewoners.
  • U beschikt over een goed teamgeest